nlendeples

FORUMREGELS VAN DE MEDICAL SOCIAL CLUB FRIESLAND

Ieder lid van de Medical Social Club Friesland is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan het digitale forum. Voor het posten van vragen, antwoorden en/of opmerkingen gelden een aantal regels, deze vindt u hieronder. Lees alstublieft voor deelname aan het forum de regels goed door om misverstanden te voorkomen.

Bij voorbaat dank,

De vrijwilligers van de Medical Social Club Friesland

 

Etiquette

 • Houd uw taalgebruik altijd netjes op het forum van de Medical Social Club Friesland (hierna genoemd: Social Club).

 • Beledig nooit andere gebruikers van het forum.

 • Iedere vorm van discriminatie is niet toegestaan. Deze regel geldt voor alle mogelijke uitingsvormen, zoals: nicknames, handtekeningen, berichten, idents en hostnames. Ook als 'grapjes' worden discriminerende opmerkingen niet getolereerd. Ze zullen leiden tot een onherroepelijke ban zonder waarschuwing vooraf.

 • Plaats nooit seksistische opmerkingen op de site.

 • Spammen op of via het forum is niet toegestaan.

 • Het plaatsen van links en/of afbeeldingen met commerciële inhoud, met als doel naamsbekendheid of omzet genereren, is niet toegestaan (hieronder worden ook referrals verstaan).

 • Het is niet toegestaan pornografische foto’s, afbeeldingen of ander beeldmateriaal te plaatsen in een bericht, handtekening of avatar.

 • Scripts en codes horen niet thuis op het forum van de Social Club, tenzij uitsluitend gebruikt met de "codetags" om een vraag duidelijk te maken.

 • Plaats nooit privéinformatie van anderen op het forum van de Social Club (denk hierbij onder meer aan: telefoonnummers en (e-mail)adressen), dit kan leiden tot een onherroepelijke ban.

 • Moderatorgedrag van gebruikers wordt niet geaccepteerd.

 • Het forum van de Social Club en de gebruikers van het forum zijn nooit en te nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, voortvloeiend uit gebruik van het forum.

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gehele forum van de Social Club.

 

Illegaal downloaden

Het downloaden van software en media uit illegale bron (ook als het om een zogenoemde 'thuiskopie' gaat) is in Nederland wettelijk verboden sinds april 2014, net als in de rest van de Europese Unie. Dat betekent dat er geen links naar illegale downloads mogen worden geplaatst en ook dat indirecte verwijzingen (bijvoorbeeld 'download een torrent van Windows', of 'mail mij voor een mp3-tje') niet zijn toegestaan.

 

Uw profiel/handtekening

 • Uw profiel en handtekening op het forum van de Social Club dient u naar waarheid in te vullen.

 • Bij 'website' en ‘handtekening’ mag u uw eigen website invullen, maar deze mag niet in strijd zijn met de overige voorwaarden (dit mag ook een elders gehoste site zijn) of een site voor 'algemeen nut' (bijvoorbeeld Mozilla of een gespecialiseerd forum, zolang het geen directe concurrent van het forum van de Social Club is).

 • De totale afmetingen van uw handtekening mogen nooit meer zijn dan 100 × 475 pixels en 100 KB.

 • Sponsor- en/of commerciële banners zijn niet toegestaan.

 • Er mogen geen scripts (‘your IP is ...’ en dergelijke) en referrals in voorkomen.

 • Het invoegen van invoerveldjes is niet toegestaan.

 • Er mogen geen systeemgegevens in uw handtekening staan, daar is de knop 'systeem' voor.

 • De inhoud van uw handtekening moet ook voldoen aan de forumregels en overige voorwaarden die gelden voor het forum van de Social Club en/of de Nederlandse wet (denk aan pornografisch, racistisch, discriminerend materiaal, verwijzingen naar warez-, serials- of crackssites).

 

Berichten plaatsen

 • Plaats een bericht altijd maar één keer op de site.

 • Plaats geen nieuw bericht met daarin alleen een link naar een ander bericht.

 • Plaats uw bericht in de juiste sectie. Kijk vooraf dus goed in welke sectie uw bericht thuishoort.

 • Plaats geen off-topic berichten in een thread. Met ‘off-topic berichten’ wordt bedoeld: berichten die niet over het hoofdonderwerp (de vraag) gaan.

 • 'Breek niet in' in andermans vraag, heeft u een soortgelijk probleem, stel dan zelf een nieuwe vraag.

 • Enquêtes mogen alleen geplaatst worden nadat ze ter goedkeuring zijn aangeboden aan het moderatorteam.

 • Plaats alleen berichten die een toevoegde waarde leveren aan de thread.

 • Plaats niet slechts ('kale') links als antwoord op een vraag, omschrijf wat er op de betreffende pagina te vinden is en waar precies naar gekeken dient te worden. Is de site waarnaar verwezen wordt in een andere taal geschreven dan het Nederlands? Vermeld dit dan ook.

 

Overige regels

 • Gebruikers die op enige wijze schade aan de site toebrengen, worden direct verwijderd van de site en zijn niet meer welkom.

 • Aanwijzingen van een moderator van het forum van de Social Club dienen altijd en direct opgevolgd te worden, discussies hierover worden NIET via het forum gevoerd. Mocht u hierin in gebreke blijven, dan volgt een waarschuwing of wordt u (tijdelijk) verwijderd van het forum van de Social Club.

 • Vergeet niet dat alle gebruikers op vrijwillige basis meewerken. U kunt dus niets eisen, maar u kunt wel veel gedaan krijgen.

 • U bent zelf verantwoordelijk voor uw account. Als er bijvoorbeeld iemand anders dan uzelf achter uw computer zit en berichten plaatst die in strijd zijn met de forumregels, dan krijgt u een waarschuwing of zal uw account worden verwijderd. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om maatregelen te treffen waardoor er geen onbevoegde personen op uw account kunnen komen. Excuses als: 'Mijn broertje zat op mijn computer' worden niet geaccepteerd. Hetzelfde geldt voor berichten die geplaatst zouden zijn onder invloed van alcohol, geestverruimende middelen en/of medicijnen. Forumleden die, al dan niet onder invloed, berichten plaatsen die in strijd zijn met de forumregels, worden gewaarschuwd en/of geband.

 • Het forumteam van de Social Club behoudt zich het recht voor de forumregels eenzijdig aan te passen en/of aan te vullen. Indien de voorwaarden worden aangepast en/of aangevuld, gaat u automatisch akkoord bij het inloggen op het forum van de Social Club.

 • Moderators en administrators behouden zich het recht voor berichten van gebruikers te verwijderen of aan te passen. Zij zijn ook bevoegd gebruikers te waarschuwen en/of bannen en leggen daar uitsluitend bij het bestuur van de Social Club verantwoording voor af.