nlendeples

FreeMeds4All

Stichting Suver Nuver werkt volgens het solidariteitsprincipe. Het project FreeMeds4All (FM4A) is een belangrijk onderdeel van dit principe en wordt mogelijk gemaakt door onze donateurs.

De aanvraagprocedures

Heeft u baat bij de wietproducten van stichting Suver Nuver, maar heeft u onvoldoende financiële middelen om de kostendekkende bijdrage te kunnen betalen? Zit u bijvoorbeeld in de schuldsanering of moet u rondkomen van een (gezamenlijk) inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u in aanmerking komen voor FreeMeds4All (FM4A).

FreeMeds4All is aan te vragen door het online-formulier in te vullen, de link kunt u op de bestelpagina vinden onder het menupunt <WIJZIGEN>. 

Om deze aanvraag op te kunnen roepen, dient u ingelogd te zijn op de bestelpagina en over een volledig geautoriseerd bestelaccount te beschikken, u moet dus al kunnen bestellen.