nlendeples

 Nabeschouwing rechtszaak - 14 oktober 2021 - tegen stichting Suver Nuver & Rinus Beintema 

TELEFONISCH CONTACT

Telefoon 058 204 56 49

Dit telefoonnummer is bereikbaar op werkdagen van 14:00 tot 17:00 uur. 
 
Keuzemenu 1: Uitsluitend voor gebruikersvragen
Keuzemenu 2: Uitsluitend voor inschrijving donateurschap
 
Voor alle andere vragen kunt u een mail sturen naar: info@suvernuver.org
 

Suver Nuver is een stichting met een verbindende functie voor patiënten, growers en extracters. De Social Clubs worden gerund door vrijwilligers. De belangrijkste functie is die van ontmoetingsplaats; leden van de stichting kunnen hier hun ervaringen met elkaar delen.

NL36 INGB 0004 7778 83STICHTING SUVER NUVER INFORMATIE-BROCHURE
OVER DE STICHTING EN MEDICINALE CANNABISOLIE
downloaden kan hier

nlendeples